Site Loader

Matura z WOSu

Wykształcenie to nie tylko tytuł zdobyty na uczelni. To także wiedza na temat funkcjonowania państwa oraz jego ustroju, kompetencji najważniejszych organów administracji samorządowej i rządowej oraz procesów zachodzących we współczesnym, zglobalizowanym społeczeństwie. Nie są to zagadnienia proste, acz ich znajomość poszerza horyzonty i zwiększa poziom świadomości na temat otaczającego nas świata. Co więcej, dla tych spośród maturzystów, którzy zamierzają kontynuować swoją edukację na studiach ekonomicznych, prawniczych bądź społecznych i z nimi związać swoją karierę zawodową, wiedza dotycząca powyższych zagadnień staje się wręcz niezbędna; aby odpowiednio przygotować się do egzaminu maturalnego z WOSu (wiedza o społeczeństwie), warto sięgnąć po przygotowane w tym celu opracowanie Matura z WOSu ze strony www.taniaksiazka.pl.

Repetytorium maturalne “Matura z WOSu” – dlaczego warto z niego skorzystać?

Egzamin maturalny z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie to przepustka na wymarzone studia dla tych, których marzeniem jest praca związana z funkcjonowaniem społeczeństwa i państwa. Przyszli socjolodzy, prawnicy czy ekonomiści powinni zatem odpowiednio przygotować się do egzaminu maturalnego z WOSu. Nie jest on łatwy i osiągnięcie wysokiego wyniku wymaga m.in. dobrej znajomości zagadnień teoretycznych, umiejętności tzw. lekkiego pióra pozwalającego na łatwe tworzenie obszernych wypowiedzi pisemnych na zadany temat oraz czytania ze zrozumieniem (wiele spośród pytań maturalnych opiera się na wybranym fragmencie tekstów źródłowych).

Aby rozwiązać problemy trapiące maturzystów, w niniejszym opracowaniu zamieszczono liczne pytania maturalne o zróżnicowanej tematyce oraz stopniu trudności. Zadania te zostały stworzone na podstawie prawdziwych poleceń, z którymi musieli zmierzyć się maturzyści w czasie egzaminów maturalnych z poprzednich lat. Dołączony do zadań klucz odpowiedzi pozwala na obiektywne sprawdzenie poziomu posiadanej wiedzy.

Ciekawym dodatkiem jest zwięzłe, lecz wartościowe kompendium wiedzy, w ramach którego umieszczono w repetytorium podsumowanie najważniejszych informacji będących elementem nauczania w ramach WOSu w szkole średniej.

Dzięki powyższym elementom nauka do matury staje się pełna i polega zarówno na zapoznaniu się z typowymi zadaniami maturalnymi, jak i uporządkowaniu wiedzy teoretycznej. Kompleksowy podręcznik jest efektem pracy grona dydaktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej – dzięki temu rozumieją oni potrzeby maturzystów.

 

 

Matura – WOS

Wszyscy uczniowie szkół średnich, którzy zamierzają kontynuować swoją edukację na studiach wyższych, stają przed koniecznością wyboru przedmiotów zdawanych na maturze. To właśnie zestaw przedmiotów maturalnych, a przede wszystkim osiągnięte wyniki z egzaminów decydują o tym, czy uczniowie dostaną się na preferowane kierunki studiów na renomowanych uczelniach wyższych. Jednym z popularnych maturalnych przedmiotów jest wiedza o społeczeństwie. Do przygotowania się do egzaminu z tego przedmiotu szkolnego warto wykorzystać opracowanie “Matura z WOSu“.

“Matura z WOSu” – zalety podręcznika

Wiedza o społeczeństwie jest niezwykle ciekawym przedmiotem szkolnym; opowiada on m.in. o takich zagadnieniach, jak procesy zachodzące we współczesnych społeczeństwach, handel międzynarodowy, ustrój państwa i kompetencje najważniejszych organów państwowych czy sposób kształtowania przez państwo polityki zagranicznej i relacji z podmiotami polityki międzynarodowej (państwami, ale także organizacjami międzynarodowymi itd.). Dzięki temu przedmiotowi szkolnemu maturzyści mogą zatem poznać najważniejsze informacje o współczesnym świecie i zrozumieć istotę zjawisk kształtujących ich otoczenie.

Interesująca treść tego przedmiotu nie oznacza jednak, iż wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem łatwym. Wręcz przeciwnie, zagadnienia są złożone i dotykające różnych aspektów; opanowanie ich wymaga oczytania, umiejętności łączenia faktów oraz dobrej pamięci. Także egzamin maturalny z tego przedmiotu nie jest prosty, a osiągnięcie wysokiego wyniku jest możliwe tylko dzięki systematycznej nauce.

Dzięki opracowaniu ‘’Matura z WOSu” przygotowanie się do egzaminu jest znacznie prostsze. W kompendium zamieszczono zarówno część praktyczną (zadania spotykane na egzaminach maturalnych w latach poprzednich wraz z kluczem odpowiedzi) oraz teoretyczną (podsumowanie najważniejszych informacji nauczanych według aktualnej podstawy programowej na przedmiocie wiedza o społeczeństwie)

Stworzenie kompleksowego podręcznika – zawierającego w sobie zarówno najważniejsze informacje teoretyczne, jak i solidne przygotowanie praktyczne – było możliwe jedynie dzięki dużemu doświadczeniu oraz kwalifikacjom grona doświadczonych ekspertów. Ich wiedza pozwoliła na stworzenie takiego kompendium, które z jednej strony pomaga uporządkować posiadaną wiedzę, a z drugiej – zaznajomić się z typowymi zadaniami maturalnymi.

 

 

Recepta na wysoki wynik

Politycy, dziennikarze, działacze społeczni, ekonomiści – wszystkich ich łączy jedno: obszerna wiedza na temat zjawisk zachodzących w społeczeństwie oraz sposobu funkcjonowania państwa. Ci uczniowie szkół średnich, którzy zamierzają kontynuować swoją edukację oraz karierę zawodową w obszarze nauk społecznych, powinni wybrać na maturze przedmiot: wiedza o społeczeństwie. Egzamin ten wymaga rozległej wiedzy na różnorodne tematy, nie oznacza to jednak, że wysoki wynik na maturze jest niemożliwy; wręcz przeciwnie, jest to bardzo prawdopodobne, jeśli skorzystasz z repetytorium maturalnego “Matura z WOSu” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-wiedza-o-spoleczenstwie-2021).

“Matura z WOSu”, czyli recepta na wysoki wynik na maturze

Od maturzysty, który zdecydował się na zdawanie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, wymaga się szeregu atutów, do których należą przede wszystkim:

  • obszerna wiedza na temat otaczającego świata,
  •  talent pisarski, bogaty zasób słownictwa (jest to istotne, bowiem jednym z najwyżej punktowanych zadań maturalnych jest wypracowanie na jeden z dostępnych tematów),
  • umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyciągania logicznych wniosków (wiele spośród zadań maturalnych wymaga analizy przedstawionego fragmentu tekstu źródłowego),

oraz wiele innych.

Jednym z ważniejszych aspektów spośród powyższych jest wiedza teoretyczna. Autorzy podręcznika, którzy są specjalistami z doświadczeniem w tworzeniu podobnych opracowań maturalnych, dobrze zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed młodymi ludźmi przygotowującymi się do jednego z najbardziej przełomowych wydarzeń w ich dotychczasowym życiu – egzaminu dojrzałości. W związku z tym, w podręczniku zamieszczono podsumowanie wybranych informacji teoretycznych, który były nauczane na przedmiocie: wiedza o społeczeństwie w szkole średniej. Całość została przygotowana w przystępny dla czytelnika sposób i opatrzona licznymi ilustracjami oraz tabelami.

Niniejsze opracowanie zawiera także część praktyczną, na którą składa się zbiór kilkudziesięciu typowych zadań maturalnych. Są to głównie polecenia, które pojawiły się już na egzaminach maturalnych w latach poprzednich, ale także zadania autorskie przygotowane specjalnie na potrzeby niniejszego repetytorium.

Doświadczenie autorów sprawiło, że podręcznik pozwala na kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego – możliwe jest zarówno uporządkowanie wiedzy książkowej, jak i zapoznanie się z zadaniami praktycznymi.

 

 

Kwiecień 2021
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930