Matura z WOSu

Wykształcenie to nie tylko tytuł zdobyty na uczelni. To także wiedza na temat funkcjonowania państwa oraz jego ustroju, kompetencji najważniejszych organów administracji samorządowej i rządowej oraz procesów zachodzących we współczesnym, zglobalizowanym społeczeństwie. Nie są to zagadnienia proste, acz ich znajomość poszerza horyzonty i zwiększa poziom świadomości na temat otaczającego nas świata. Co więcej, dla tych spośród maturzystów, którzy zamierzają kontynuować swoją edukację na studiach ekonomicznych, prawniczych bądź społecznych i z nimi związać swoją karierę zawodową, wiedza dotycząca powyższych zagadnień staje się wręcz niezbędna; aby odpowiednio przygotować się do egzaminu maturalnego z WOSu (wiedza o społeczeństwie), warto sięgnąć po przygotowane w tym celu opracowanie Matura z WOSu ze strony www.taniaksiazka.pl.

Repetytorium maturalne “Matura z WOSu” – dlaczego warto z niego skorzystać?

Egzamin maturalny z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie to przepustka na wymarzone studia dla tych, których marzeniem jest praca związana z funkcjonowaniem społeczeństwa i państwa. Przyszli socjolodzy, prawnicy czy ekonomiści powinni zatem odpowiednio przygotować się do egzaminu maturalnego z WOSu. Nie jest on łatwy i osiągnięcie wysokiego wyniku wymaga m.in. dobrej znajomości zagadnień teoretycznych, umiejętności tzw. lekkiego pióra pozwalającego na łatwe tworzenie obszernych wypowiedzi pisemnych na zadany temat oraz czytania ze zrozumieniem (wiele spośród pytań maturalnych opiera się na wybranym fragmencie tekstów źródłowych).

Aby rozwiązać problemy trapiące maturzystów, w niniejszym opracowaniu zamieszczono liczne pytania maturalne o zróżnicowanej tematyce oraz stopniu trudności. Zadania te zostały stworzone na podstawie prawdziwych poleceń, z którymi musieli zmierzyć się maturzyści w czasie egzaminów maturalnych z poprzednich lat. Dołączony do zadań klucz odpowiedzi pozwala na obiektywne sprawdzenie poziomu posiadanej wiedzy.

Ciekawym dodatkiem jest zwięzłe, lecz wartościowe kompendium wiedzy, w ramach którego umieszczono w repetytorium podsumowanie najważniejszych informacji będących elementem nauczania w ramach WOSu w szkole średniej.

Dzięki powyższym elementom nauka do matury staje się pełna i polega zarówno na zapoznaniu się z typowymi zadaniami maturalnymi, jak i uporządkowaniu wiedzy teoretycznej. Kompleksowy podręcznik jest efektem pracy grona dydaktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej – dzięki temu rozumieją oni potrzeby maturzystów.