Matura – WOS

Wszyscy uczniowie szkół średnich, którzy zamierzają kontynuować swoją edukację na studiach wyższych, stają przed koniecznością wyboru przedmiotów zdawanych na maturze. To właśnie zestaw przedmiotów maturalnych, a przede wszystkim osiągnięte wyniki z egzaminów decydują o tym, czy uczniowie dostaną się na preferowane kierunki studiów na renomowanych uczelniach wyższych. Jednym z popularnych maturalnych przedmiotów jest wiedza o społeczeństwie. Do przygotowania się do egzaminu z tego przedmiotu szkolnego warto wykorzystać opracowanie “Matura z WOSu“.

“Matura z WOSu” – zalety podręcznika

Wiedza o społeczeństwie jest niezwykle ciekawym przedmiotem szkolnym; opowiada on m.in. o takich zagadnieniach, jak procesy zachodzące we współczesnych społeczeństwach, handel międzynarodowy, ustrój państwa i kompetencje najważniejszych organów państwowych czy sposób kształtowania przez państwo polityki zagranicznej i relacji z podmiotami polityki międzynarodowej (państwami, ale także organizacjami międzynarodowymi itd.). Dzięki temu przedmiotowi szkolnemu maturzyści mogą zatem poznać najważniejsze informacje o współczesnym świecie i zrozumieć istotę zjawisk kształtujących ich otoczenie.

Interesująca treść tego przedmiotu nie oznacza jednak, iż wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem łatwym. Wręcz przeciwnie, zagadnienia są złożone i dotykające różnych aspektów; opanowanie ich wymaga oczytania, umiejętności łączenia faktów oraz dobrej pamięci. Także egzamin maturalny z tego przedmiotu nie jest prosty, a osiągnięcie wysokiego wyniku jest możliwe tylko dzięki systematycznej nauce.

Dzięki opracowaniu ‘’Matura z WOSu” przygotowanie się do egzaminu jest znacznie prostsze. W kompendium zamieszczono zarówno część praktyczną (zadania spotykane na egzaminach maturalnych w latach poprzednich wraz z kluczem odpowiedzi) oraz teoretyczną (podsumowanie najważniejszych informacji nauczanych według aktualnej podstawy programowej na przedmiocie wiedza o społeczeństwie)

Stworzenie kompleksowego podręcznika – zawierającego w sobie zarówno najważniejsze informacje teoretyczne, jak i solidne przygotowanie praktyczne – było możliwe jedynie dzięki dużemu doświadczeniu oraz kwalifikacjom grona doświadczonych ekspertów. Ich wiedza pozwoliła na stworzenie takiego kompendium, które z jednej strony pomaga uporządkować posiadaną wiedzę, a z drugiej – zaznajomić się z typowymi zadaniami maturalnymi.