Site Loader

Politycy, dziennikarze, działacze społeczni, ekonomiści – wszystkich ich łączy jedno: obszerna wiedza na temat zjawisk zachodzących w społeczeństwie oraz sposobu funkcjonowania państwa. Ci uczniowie szkół średnich, którzy zamierzają kontynuować swoją edukację oraz karierę zawodową w obszarze nauk społecznych, powinni wybrać na maturze przedmiot: wiedza o społeczeństwie. Egzamin ten wymaga rozległej wiedzy na różnorodne tematy, nie oznacza to jednak, że wysoki wynik na maturze jest niemożliwy; wręcz przeciwnie, jest to bardzo prawdopodobne, jeśli skorzystasz z repetytorium maturalnego “Matura z WOSu” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-wiedza-o-spoleczenstwie-2021).

“Matura z WOSu”, czyli recepta na wysoki wynik na maturze

Od maturzysty, który zdecydował się na zdawanie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, wymaga się szeregu atutów, do których należą przede wszystkim:

  • obszerna wiedza na temat otaczającego świata,
  •  talent pisarski, bogaty zasób słownictwa (jest to istotne, bowiem jednym z najwyżej punktowanych zadań maturalnych jest wypracowanie na jeden z dostępnych tematów),
  • umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyciągania logicznych wniosków (wiele spośród zadań maturalnych wymaga analizy przedstawionego fragmentu tekstu źródłowego),

oraz wiele innych.

Jednym z ważniejszych aspektów spośród powyższych jest wiedza teoretyczna. Autorzy podręcznika, którzy są specjalistami z doświadczeniem w tworzeniu podobnych opracowań maturalnych, dobrze zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed młodymi ludźmi przygotowującymi się do jednego z najbardziej przełomowych wydarzeń w ich dotychczasowym życiu – egzaminu dojrzałości. W związku z tym, w podręczniku zamieszczono podsumowanie wybranych informacji teoretycznych, który były nauczane na przedmiocie: wiedza o społeczeństwie w szkole średniej. Całość została przygotowana w przystępny dla czytelnika sposób i opatrzona licznymi ilustracjami oraz tabelami.

Niniejsze opracowanie zawiera także część praktyczną, na którą składa się zbiór kilkudziesięciu typowych zadań maturalnych. Są to głównie polecenia, które pojawiły się już na egzaminach maturalnych w latach poprzednich, ale także zadania autorskie przygotowane specjalnie na potrzeby niniejszego repetytorium.

Doświadczenie autorów sprawiło, że podręcznik pozwala na kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego – możliwe jest zarówno uporządkowanie wiedzy książkowej, jak i zapoznanie się z zadaniami praktycznymi.

 

 

Post Author: Olek